Pagrindinė praeitų metų tendencija – sparčiai augantis itin pažangių SDS (software defined storage) saugyklų skaičius. Tai įtakojo ir duomenų atkūrimo industriją – išaugo būtinybė dar labiau tobulinti duomenų atkūrimo verslui sprendimus.

Be šios, pagrindinės, tendencijos, duomenų atkūrimo specialistai susiduria ir su kitais iššūkiais, reikalaujančiais pažangesnių technologinių sprendimų.

SDS: lūkesčiai, kad atkūrimo technologijos atitiktų sistemos poreikius

Duomenų atkūrimas iš SDS ne tik įmanomas, bet ir laukiamas. Nors SDS laikomos gana patikimomis sistemomis, visgi duomenų praradimai fiksuojami ir jose. Todėl auga poreikis tobulinti ir ieškoti naujų sprendimų duomenų atkūrimui iš SDS. Nors įrenginių gamintojai sukuria duomenų sistemoje saugojimo metodus, Kroll Ontrack nustatė, kad daugumai SDS gedimų, kai prarandami duomenys, padeda įprastiniai duomenų atkūrimo sprendimai.

Jeff Pederson, Kroll Ontrack atstovas pabrėžia, kad nors 2015 m. SDS gedimų, įtakojusių duomenų praradimą, skaičius išaugo dvigubai, duomenų atkūrimo sėkmė iš SDS priklauso nuo to, kaip tiksliai nustatomas gedimas, išanalizuojama ir dešifruojama gaminio konstrukcija, atkuriama failų sistema ir surandami sprendimai svarbiems duomenims atkurti.

Hiper konverguotos duomenų saugyklos: susijungia duomenų apdorojimas, saugojimas ir virtualizacija

Modernių duomenų saugojimo technologijų esmė – hiper konvergencija, arba kitaip, tokia IT architektūra, kuri konsoliduoja ir valdo duomenų apdorojimą, tinklus, saugyklų resursus programinės įrangos pagalba bet kurio gamintojo įrangai. 2015 metais tokių sistemų skaičius augo, todėl manoma, kad 2016 m. duomenų atkūrimo poreikis iš hiper konverguotų sistemų tik didės. Tai nemenkas iššūkis duomenų atkūrimo kompanijoms, nes duomenys yra pilnai integruoti, todėl tampa sunku pasiekti duomenis diskuose sektoriaus lygmenyje. Taip pat, trūksta informacijos ir apie sistemų konfigūraciją. Todėl Kroll Ontrack tyrimų ir technologijų vystymo komanda analizuoja šias tendencijas bei kuria duomenų atkūrimo strategijas, kaip padėti vartotojams praradus duomenis tokiais atvejais.

Augantis poreikis nuotoliniam duomenų atkūrimui arba duomenų atkūrimo paslaugoms kliento patalpose

Kaip ir daugelis pramonės šakų, duomenų atkūrimo sritis taip pat yra veikiama globalios duomenų privatumo ir apsaugos politikos. Vis didėjantys duomenų privatumo reikalavimai įtakoja ir augantį nuotolinio duomenų atkūrimo bei duomenų atkūrimo kliento patalpose paslaugų poreikį.

Todd Johnson, Kroll Ontrack Data & Storage Technologies viceprezidentas, teigia, kad jei kai kurios organizacijos gali kai kurias problemas išspręsti naudojant nuotolinio atkūrimo sprendimus, pvz. Ontrack® Remote Data Recovery™ (RDR®), tai kai kurios pramonės šakos, tokios kaip sveikatos apsauga arba finansų sektorius, nuotolinio prisijungimo prie tinklo galimybę atmeta dėl saugumo reikalavimų. To pasekoje ryškėja tendencija – augantis poreikis duomenis atkurti kliento patalpose.

Saugus duomenų naikinimas ir įteisinimas

2015-ieji dar kartą įrodė, kad duomenų privatumas ir saugumas yra svarbiausi veiksniai bet kokiai organizacijai, valdančiai skaitmeninę informaciją. Deja, kibernetiniai nusikaltimai ir įsilaužimai į duomenų saugyklas verčia įmones ieškoti naujų duomenų apsaugos būdų, o taip pat būti tikriems, kad įdiegti duomenų trynimo įrankiai yra saugūs ir patikimi.

Jeff Pederson teigia, kad pastaruou metu itin padaugėjo prašymų patvirtinti, kad duomenų ištrynimas naudojant Ontrack įrankius yra visiškai saugus. To pasekoje, stipriai išaugo Erasure Verification Services paklausa, kai Ontrack specialistai ne tik atlieka duomenų naikinimą, tačiau taip pat pateikia ataskaitą ir patvirtinimą, kad duomenų naikinimo metodai yra visiškai saugūs.