Per 25 metus sukaupta patirtis, programiniai sprendimai ir duomenų atkūrimo valdymo procesai, užtikrina visišką duomenų saugumą.

Kompiuterinė ekspertizė

kompiuterine eksperize

Kompiuterinė ekspertizė – tai procesas, kurio metu renkami, analizuojami ir apibendrinami skaitmeniniai duomenys. Juos vėliau galima kaip įrodymą pateikti teisme. Taip pat, kompiuterinė ekspertizė naudojama siekiant aptikti ir užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, išspręsti ginčus, susijusius su skaitmenine informacija.

Tai ne tik tyrėją dominantis el.pašto, dokumentų ar kitų bylų turinys. Tai – taip pat metaduomenys, susiję su šiomis bylomis. Kompiuterinės ekspertizės specialistas gali nustatyt faktus, kada dokumentas buvo sukurtas, kada jis buvo redaguotas paskutnį kartą, kada jis buvo saugotas bei taip pat – kokie vartotojai atliko šiuos veiksmus.

Kompiuterinė ekspertizė naudojama esant:

 • intelektinės nuosavybės vagystei
 • pramoniniam šnipinėjimui
 • ginčams, susijusiems su darbo santykiais
 • sukčiavimui
 • klastojimui
 • bankroto tyrimams
 • netinkamam el.pašto ar interneto prieigų naudojimui darbo vietoje
 • susitarimų nesilaikymui

Kompiuterinės ekspertizės etapai:

 1. Duomenų, tame tarpe šifruotų, apsaugotų slaptažodžiais, paslėptų ar ištrintų, bet dar ne užrašytų “ant viršaus”, rinkimas bei duomenų kopijos sukūrimas.
 2. Specialių programų pagalba atkurti kaip įmanoma daugiau paslėptų arba ištrintų duomenų.
 3. Specialių programų pagalba nuskaityti paslėptų failų turinį.
 4. Dešifruoti failus.
 5. Atlikti specialių disko sričių, įskaitant sritis, kurios paprastai vartotojui nematomos (angl. unallocated space), analizę. Taip galima aptikti failus arba failų dalis, susijusias su tiriamuoju įvykiu.
 6. Dokumentuoti kiekvieną analizės etapą. Remiantis tuo, pateikti tyrimo ataskaitą. Ypatingai svabu, kad ekspertizės specialistas galėtų pateikti tyrimo įrodymus nepažeidžiant ir/ar nepakeičiant kompiuterinės sistemos.
 7. Pateikti tyrimo ataskaitą
 8. Atstovauti užsakovą teisme.

Atlikti darbai ir atstovavimas teisme

Per paskutinius metus atlikome nemažai kompiuterinės ekspertizės tyrimų, teikėme išvadas civilinėse, administracinėse ir baudžiamose bylose.

Daugiau informacijos tel. +370 699 40 006